Angebot

1 Shoyu Tare

2 Sake

3 Unagi

4 Goma wakame

5 Korokke

6 Sozai

7 Mochi

8 Oden

9 Kirin.de